OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.11.2014 pazar günü Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 421 adresinde bulunan İl Özel İdare yemekhanesinde saat 11.00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 30.11.2014 pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. İlanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU ADINA

Talat ÇETİNER
Yönetim Kurulu Başkan
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış,
2- Divan Başkanlığı seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
5- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
6- 2011-2012-2013 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
7- Bakanlıkça hazırlanmış olan Kuruluş Belgesi intibakının görüşülmesi,
8- Asıl üyeler Birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9- Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) tespit edilmesi ve ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
11- 2014 yılı çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,
12- Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,
14- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
15- Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar verilmesi,
16- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
17- İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18- İlimizde suni tohumlamayı artırmak ve üyelerimizin veresiye suni tohumlama yaptırma imkân ve olanaklarının artırılması için serbest veteriner hekimler ile sözleşme yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ve serbest veteriner hekimlerin veresiye yaptıkları suni tohumlama uygulama ücretlerinin üyelerin desteklemelerinden kesilerek hak sahiplerine ödenmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması,
19- Her türlü kiralama yapılması ve kiraya verilmesi konusunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
20- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
21- Motorlu araç alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
22- Birlik adres değişikliği konusunda bütün kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yeni adresin tescil edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
23- Üyelerin destekleme müracaatında ödedikleri dosya bedelini ödeyemeyenlerin dosya parasını imkânlar ölçüsünde Birliğin ödemesini ve gelen desteklemelerden kesilmek suretiyle tahsil edilmesi hususunda karar alınarak uygulama hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
24- Bankalardan ihtiyaçlar doğrultusunda kredi kullanılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
25- Hayvan hastanesi açılması hususunun görüşülerek karara bağlanması ve gerekli iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
26- Dilek ve temenniler,
27- Kapanış,