Birliğe Üyelik

ÖNEMLİ NOT: İLİMİZDE SADECE BİRLİĞİMİZE ÜYE OLAN İŞLETME SAHİPLERİ ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİNDEN FAYDALANABİLMEKTEDİR.
 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Kuruluş Belgesinin 5. Maddesi kapsamında Birliğimize üyelik işlemlerinde aranan şartlar şu şekildedir;

(1) Yetiştirici birliğine asıl üye olma şartları:
a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez birliği tarafından belirlenen asgari ineğe sahip olmak, (2012 yılı için 5 baş)
c) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,
ç) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak,
d) Suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,
e) Döl Kontrolü Projesi’ne katılmayı taahhüt etmek.
(2) Yetiştirici Birliğine Geçici Üye olma şartları:
 a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez Birliğinin belirlediği kriterleri sağlamayan ancak yeterli sayıda ineğe sahip olmak, (2012 yılı için 5 baş)
c) Sahip olduğu sığırlarda suni tohumlama uygulamasını yapıyor veya yaptırıyor olmak,
ç) Fiilen soykütüğü kayıtları tutmak,
d) Sahip olduğu sığırlarda düzenli verim kontrollerini yapacak imkân ve altyapıya sahip olmak.
 (3) Yetiştirici Birliğine aday üye olma şartları:
a) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,
b) Merkez Birliği’nin belirlediği kriterler doğrultusunda asgari bir baş ineğe sahip olmak.
 
Üyelik Kaydı İçin Gerekenler
 
Yukarıda belirtilen şartları sağlayanlar, soy kütüğü ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için, aşağıdaki belgeler ve kayıt ücreti ile üye kayıt başvurusu yapılabilmektedir. Gerekli belgeler şunlardır;
 
Şahıslar için;
  • İkametgâh belgesi (1 adet, Nüfus Müdürlüğünden)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
  • Vesikalık fotoğraf (4 adet)
  • Üye kayıt ücreti (400 TL Peşin (Birlik Merkezine makbuz karşılığı ödenebilir veya Ziraat Bankası: 48461826-5001, Denizbank: 2657270-351 nolu hesaplara yatırılabilir)
  • Üye Kayıt Formu, Taahhütname (Birlik merkezinde mevcut formlar düzenlenir)
 

Kooperatifler için:

 • Kooperatif yönetim kurulunun Birlik üyeliği için almış olduğu kararın fotokopisi.(Alınacak kararda Kooperatifi temsil edecek üst birlik temsilcisi adı ve soyadı belirtilmelidir.)
 • Kooperatif ortaklarının listesi (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, İşletme No, Telefon No ve Banka Hesap Numarası olacak şekilde)
 • Üye kayıt ücreti (2.500 TL Peşin (Birlik Merkezine makbuz karşılığı ödenebilir veya Ziraat Bankası: 48461826-5001, Denizbank: 2657270-351 nolu hesaplara yatırılabilir)
 • Üye Kayıt Formu, Taahhütname (Birlik merkezinde mevcut formlar düzenlenir)
 • İmza Sirküleri
 • Tic. Sic. Gazetesi Fotokopisi
 • Kooperatif Adresi ve Telefon Bilgileri

Şirketler için:

 • İşletme Tescil Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Tic. Sic. Gazetesi Fotokopisi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Yetki Belgesi Fotokopisi
 • İkametgâh Adresi, Telefon no, Hesap no ve Bilgileri
 • Üye Kayıt Formu, Taahhütname (Birlik merkezinde mevcut formlar düzenlenir)

Üyeliğe Kabul

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve Birliğimize üyelik için müracaat eden işletme sahipleri, Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe kabul edilir.
 

Üyelikten Çıkma/Çıkarılma

Üyeler kendi istekleriyle üyelikten çıkabilecekleri gibi, Kuruluş Belgesinde belirtilen hükümlere göre Birlik Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilebilirler.
 
Birlik Üyeliğinin Devir Edilmesi
Kuruluş Belgesinin 13. Maddesine göre Birlik üyeliğinin devri aşağıdaki şekilde yapılır.
(1)- Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin ölümünü müteakip veraset ilamına göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Üyelik devri için başvuru dilekçesi,
b) Veraset ilamı,
c) Birden fazla reşit durumda varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve sığırlar üzerindeki haklarını rıza ile ilgili varise devir ettiklerine dair noter onaylı belge,
ç) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi,
(2)-  Ölenin birlik üyeliği, yönetim kurulu kararı ile üyelik defterinde neden belirtilerek düşürülür. Devir alan varise üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır. İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.
(3)-  Asıl üyeler, eş, on sekiz yaşından gün almış ve aynı ikametgâhta bulunan çocuğu veya ebeveynine birlik üyelik devri yapabilir. Üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Üyenin işletme ve sığırlarla ilgili tüm hak ve ödevlerini eşi, çocuğu veya ebeveynine devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir alan kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarasının belirtilmesi ve üyenin kendi el yazısı ile imzalanması şartları aranır),
b) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı sığır varlığı listesi
(4)- Yönetim kurulu kararı ile üyeliği devreden kişinin üyelikten düşme nedeni belirtilerek üyelik defterine işlenir. Devir alan eşi, on sekiz yaşından gün almış çocuğu veya ebeveyni için devir işlemi belirtilmek suretiyle üyelik defterine yeni üyelik kaydı açılır ve üyelik giriş aidatı alınmaz.
(5)-  Üyeliğini devir eden kişi, devir ettiği tarihten asgari bir yıldan önce üyeliği tekrar geri devralamaz.
(6)-  Üyenin sahip olduğu sığırların farklı bir işletme üzerine devri veya kardeşler arası devir işlemi kapsam dışındadır. Bu gibi durumlarda yeni üyelik kabul işlemleri uygulanır.
(7)-  Üyeliği devir alan kişi, ölen veya devir nedeniyle üyeliği düşen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.
(8)- Ölen veya devir işleminden dolayı üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece birlik üyeliğini kapsar.
 

FORMLAR

 1. Üye Kayıt Formu (Şahıs ve Şirket İşletmeleri İçin)
 2. Taahhütname (Şahıs ve Şirket İşletmeleri İçin)
 3. Kooperatif Müracaat Dilekçesi (Kooperatifler İçin)
 4. Taahhütname (Kooperatifler İçin)
 5. Ortak Bilgi Formu (Kooperatifler İçin)
 6. İşletme Güncelleme Dilekçesi (Şahıs, Şirket ve Kooperatif ortakları İçin)
 7. 2011 Yılı Destekleme Dilekçesi Örneği
 8. 2012 Yılı Destekleme Dilekçesi Örneği
 9. İşletme Devir Etmek İçin Dilekçe Örneği
 10. Ölen Kişinin İşletmesini Devir Almak İçin Dilekçe Örneği