Tebliğler

 1. İyi Tarım Uygulamarına      Destkeleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/46)

 2. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı      Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi      Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/45)

 3. Türkiye Tarım Havzaları Üretim      ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark      Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde      Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/37)

 4. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı      Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde      Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/27) (27 Mayıs 2011      tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete)

 5. Hayvancılık Desteklemeleri      Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ( Tebliğ No: 2011/26 ) (06.05.2011      tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete)

 6. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık      Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (28 Mart 2011      tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete)

 7. Hayvancılığın Desteklenmesi      Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ      (25 Mart 2011 tarih ve 27885 sayılı Resmi Gazete)

 8. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve      Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım      ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğ (12      Mart 2011 tarih 27872 sayılı Resmi Gazete)

 9. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının      Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi      Hakkında Tebliğ

 10. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine      Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (4 Mart 2011 tarih ve 27864      sayılı Resmi Gazete)

 11. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil      Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi      Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2010/10)

 12. Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli      Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları      Tebliği (Tebliğ No:2010/8)

 13. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının      Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının      Desteklenemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)

 14. Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği      Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik      Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)

 15. Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa      ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı      Analiz ve Referans Kurum Laboratuarları İle Analiz Ücretleri Hakkında      Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)

 16. Tütün Üretiminden Vazgeçip      Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenemesine Dair Kararın      Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ      (No:2010/3)

 17. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil      Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi      Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2010/6)     

 18. İyi Tarım Uygulamaları      Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2009/67)

 19. Organik Tarım Destekleme Ödemesi      Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2009/66)

 20. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik      Kriterler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ      No:2009/68)

 21. Türk Gıda Kodeksi-Zeytinyağı ve      Pirina Yağı Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ      No:2009/63)

 22. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı;nın      Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon      Tebliği;nde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon      Tebliği Tebliğ No: (2009/47)

 23. Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem      Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine      İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/57)

 24. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil      Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi      Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ      No:2009/56)

 25. 2009 Yılı Ürünü Hububat ve      Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu      Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/59)

 26. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık      Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:      2009/45)

 27. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine      Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/40)     

 28. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının      Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının      Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/34)

 29. Hayvancılığın Desteklenmesi      Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ      (Tebliğ No: 2009/33)

 30. 2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk,      Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasülyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı      Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı      Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:      2009/20)

 31. 2008 Yılı Ürünü Hububat ve      Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu      Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:      2009/19)

 32. Tarımsal Üretime Yönelik Düşük      Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama      Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/15)

 33. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil      Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair      Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/73)     

 34. 2008 Yılı Hububat ve Baklagil      Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı      Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2008/68)

 35. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının      Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik      Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008-64)

 36. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı      Çerçevesinde Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ      (Tebliğ No: 2008/20)

 37. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı      Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ (Tebliğ No:      2008 /19)

 38. Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve      İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğ (Tebliğ      No: 2008/10)

 39. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı      Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğ (Tebliğ No: 2005/13)     

 40. Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve      İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği      (Tebliğ No: 2005/6)

 41. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ      (Tebliğ No: 2004/39)

 42. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4      üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında      Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)

 43. 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında      Bakanlar Kurulu Kararının 2003/16 Sayılı Uygulama Esasları Tebliğinde      Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/13)

 44. 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki      Kararın Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 9)

 45. 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında      Bakanlar Kurulu Kararının 2003/16 Sayılı Uygulama Esasları Tebliğinde      Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/7)

 46. 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında      Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğ (TebliğNo: 2003/16)

 47. 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında      Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2001/3170 Sayılı      Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

 48. 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında      Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2001/3170 Sayılı      Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

 49. 95/11 Sıra No’lu Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu      Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/10)