OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.11.2014 pazar günü Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No: 421 adresinde bulunan İl Özel İdare yemekhanesinde saat 11.00 da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 30.11.2014 pazar günü aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır. İlanen duyurulur.
YÖNETİM KURULU ADINA

Talat ÇETİNER
Yönetim Kurulu Başkan
GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış,
2- Divan Başkanlığı seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
5- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
6- 2011-2012-2013 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ay...

Yazının Devamı

KÜPE İHBAR SİTESİ

KÜPE İHBAR SİTESİ HİZMETE GİRMİŞTİR. SİTEYE ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYIN. SİTE KULLANICI YETKİSİ ALMAK İÇİN BİRLİĞİMİZİ ARAYIN.

Yazının Devamı

Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Yapılan Asılsız Haberler

24.12.2012 ve 25.12.2012 tarihlerinde yazılı ve görsel basında gerek Birliğimizin çalışmaları gerekse Birliğimiz aracılığı ile dağıtılan hayvancılık desteklemeleri hakkında asılsız, mesnetsiz ve yeteri kadar araştırma yapılmadan haber yapıldığı görülmüştür. Söz konusu haberler Birliğimizin çalışmalarını aksatmaya, hayvancılığı zor şartlarda yapan üyelerimizi psikolojik olarak yıpratmaya, İlimizde son yıllarda gelişme gösteren hayvancılığa zarar vermeye yönelik olduğundan ivedilikle kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yazının Devamı